098 555 4499
Info@wbcapital.vn
Facebook Twitter
Tư vấn tài chính
CÁCH TÍNH THUẾ TNCN THỜI VỤ, THỬ VIỆC VÀ GIAO KHOÁN

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN THỜI VỤ, THỬ VIỆC VÀ GIAO KHOÁN

Ngày đăng: 15:21 - 05/11/2018

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thời vụ, hợp đồng thử việc, hợp đồng giao khoán, hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cách khấu ...

Đọc tiếp
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN TIẾN TỚI SỐ HÓA THÔNG TIN CHO NGÀNH THUẾ

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN TIẾN TỚI SỐ HÓA THÔNG TIN CHO NGÀNH THUẾ

Ngày đăng: 14:41 - 15/10/2018

Ngày 12 tháng 9 năm 2018 Chính Phủ ban hành Nghị Định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa và cung cấp d...

Đọc tiếp
CƯỠNG CHẾ THUẾ CÓ THỂ ÁP DỤNG VIỆC TRÍCH TIỀN NỘP THUẾ TẠI BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO CỦA DOANH NGHIỆP

CƯỠNG CHẾ THUẾ CÓ THỂ ÁP DỤNG VIỆC TRÍCH TIỀN NỘP THUẾ TẠI BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO CỦA DOANH NGHIỆP...

Ngày đăng: 14:14 - 15/10/2018

Ngày 27/09/2018 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 87/2018/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/20...

Đọc tiếp
TỪ 15/10/2018 GIÁ ĐẤT ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ GTGT KHÔNG CÒN LÀ GIÁ ĐẤT TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

TỪ 15/10/2018 GIÁ ĐẤT ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ GTGT KHÔNG CÒN LÀ GIÁ ĐẤT TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG...

Ngày đăng: 16:16 - 17/09/2018

Ngày 30/8/2018 Bộ tài chính ban hành Thông tư 82/2018 TT-BTC với nội dung BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10...

Đọc tiếp