098 555 4499
Info@wbcapital.vn
Facebook Twitter
Tư vấn quản lý
Một số điểm mới  về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán

Một số điểm mới về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán

Ngày đăng: 10:57 - 07/11/2018

Ngày 06/10/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC (Thông tư 155) hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường c...

Đọc tiếp

"THỦY CHUNG" VỚI DOANH NGHIỆP THUA LỖ: CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ SAI LẦM?

Ngày đăng: 08:31 - 03/10/2018

Bên cạnh những nhà đầu tư luôn theo xu hướng phân khúc và tìm kiếm những công ty tốt, thì không ít người vẫn mải miết “thủy chung”...

Đọc tiếp
14 NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA FAYOL

14 NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA FAYOL

Ngày đăng: 10:35 - 25/09/2018

14 nguyên tắc quản trị này được đưa ra bởi Henry Fayol vào thế kỉ 19. Người kĩ sư này tin tưởng chắc chắn rằng quản trị là hoạt độ...

Đọc tiếp
QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG Ở VIỆT NAM

QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 16:47 - 20/09/2018

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty được nâng cấp trên cơ sở bộ khung Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 27/6/2012 củ...

Đọc tiếp
THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CTCP THEO QUY ĐỊNH MỚI

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CTCP THEO QUY ĐỊNH MỚI

Ngày đăng: 00:05 - 20/09/2018

Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong ...

Đọc tiếp
NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CTCP TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ CTCP TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Ngày đăng: 11:06 - 14/09/2018

Tùy thuộc vào vấn đề được thông qua, tỷ lệ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành giảm còn 51% và 65% thay v...

Đọc tiếp
ĐIỀU LỆ MẪU MỚI CHO CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

ĐIỀU LỆ MẪU MỚI CHO CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày đăng: 10:59 - 14/09/2018

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Bộ Tài Chính đã ban hành điều lệ mẫu cho các công ty đại chúng theo quy định của Thông Tư 95/2017...

Đọc tiếp