098 555 4499
Info@wbcapital.vn
Facebook Twitter

TỪ 15/10/2018 GIÁ ĐẤT ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ GTGT KHÔNG CÒN LÀ GIÁ ĐẤT TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

Ngày đăng: 16:16:37 - 17/09/2018

Ngày 30/8/2018 Bộ tài chính ban hành Thông tư 82/2018 TT-BTC với nội dung BÃI BỎ NỘI DUNG VÍ DỤ 37 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A.4 KHOẢN 10 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA

"Ví dụ 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng. Công ty A không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này. Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng)."

Theo đó, các doanh nghiệp Bất động sản sẽ gặp khó khi giá đất của Nhà nước quy định thường thấp hơn nhiều sơ với giá trị thực tế mua bán.

Hoàng Trung

 

Bài viết cùng chuyên mục