098 555 4499
minh.wbcapital@gmail.com
Facebook Twitter

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Ngày đăng: 16:14:45 - 29/10/2015

Mục tiêu gia tăng giá trị cho doanh nghiệp

SỨ MỆNH

“Dẫn nguồn vốn đến đúng nơi và đúng lúc
nhằm mục tiêu gia tăng giá trị cho doanh nghiệp,
từ đó mang lại lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư,
góp phần vào sự giàu mạnh và phồn vinh của đất nước”


TẦM NHÌN
• Với khách hàng tổ chức: Mang đến những tư vấn quản lý tốt nhất, trên phương châm “tận tâm, chi tiết” nhằm mang lại giá trị phát triển bền vững, hướng tới mô hình quản trị hiện đại và minh bạch
• Với khách hàng cá nhân: Mang đến những cơ hội đầu tư sinh lời cao, đảm bảo an toàn vốn, giúp nhà đầu tư hướng dòng tiền đến các hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững và giàu tiềm năng.
• Với cán bộ nhân viên: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tự đào tạo, và không ngừng phát triển bản thân với mục tiêu độc lập trong công việc, tư do về tài chính, và hạnh phúc trong cuộc sống.
• Với xã hội và cộng đồng: Đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội và cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.


 

 

Bài viết cùng chuyên mục

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

Ngày đăng: 15:12 - 29/06/2017

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Ngày đăng: 16:06 - 29/10/2015