098 555 4499
minh.wbcapital@gmail.com
Facebook Twitter

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHẤP THUẬN THƯƠNG HIỆU WB CAPITAL

Ngày đăng: 14:52:00 - 14/06/2016

Ngày 08/06/2016, kết quả thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu WB Capital đã được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ

Ngày 08/06/2016, theo công văn số 33886/QĐ-SHTT, Cục sở hữu trí tuệ đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ đăng ký cho thương hiệu WB Capital, bao gồm tên thương hiệu WB Capital và hình logo với biểu trưng W.

      

Bài viết cùng chuyên mục